O Concello de Negreira pechou a programación conmemorativa das Letras Galegas 2016 que vai desenvolverse en tres xornadas que arrincarán o luns 16 coa inauguración da exposición dos traballos realizados pola Escola Municipal de Pintura e Debuxo, a partir das 17:30 horas, no Centro Sociocultural. E a partir das 19.30 horas entregaransen os diplomas ó alumnado da escola, nun acto que a celebrarse no Auditorio, seguido da entrega de premios do XI Certame de pintura ¨Negreira en cor¨. 

Recitado de poemas

O martes 17 na Praza do Concello, ás 13:00 horas, haberá un concerto co grupo de cámara Minuetto, intercalado coa lectura de poemas de Xosé M. López Ardeiro.

Concerto da Banda Ateneo

A terceira e última xornada é a do sábado 21 co concerto especial da Banda Ateneo de Negreira, baixo a dirección de Raúl Martín Niñerola, ás 20:00 horas no Auditorio, seguido pola entrega do IV Premio de poesía Xosé M. López Ardeiro.

powered by social2s

O alcalde do Concello de Negreira, Jorge Tuñas Caamaño, vén de asinar o Decreto nº 101/2016 polo que aprobase a relación definitiva de admitidos/as nas prazas vacantes da Escola Infantil Municipal, para o curso escolar 2016-2017. Devandita resolución permanece exposta ó público nos taboleiros de anuncios da Casa do Concello e maila Escola Infantil Municipal, así como na web municipal.

 

Trátase de catro bebés na aula de 0-1 anos; quince nas aulas de 1-2 anos, e seis, nas aulas de 2-3 anos.

powered by social2s

Con motivo da próxima celebración das Eleccións a Cortes Xerais 2016, a celebrar o día 26 de xuño de 2016, procede a realización das tarefas necesarias para que o Censo Electoral se axuste á realidade, consonte ó disposto pola lexislación vixente.

A tal fin, se sinala como prazo de exposición pública das listas do Censo Electoral o comprendido entre o 9 e o 16 de maio próximo, ámbolos dous días inclusive.

A consulta e eventual reclamación contra as referidas listas efectuaranse na  Secretaría Xeral do Concello de luns a venres en horario de 8:00 horas ata 15:00 horas.

Para calquer aclaración ou información adicional sobre o particular, pódese comunicar telefónicamente cos números 981 21 74 39/ 981 21 74 26 e  901 101 900.

powered by social2s

A sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal de Negreira aprobou por unanimidade tódolos asuntos da orde do día, comezando pola constitución da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, formada pola concelleira da Muller, unha técnica municipal, así como representantes da Policía Local e Garda Civil e, representantes dos centros educativos (colexio O Coto e instituto Xulián Magariños). A periodicidade das súas xuntanzas será semestral.

 

O Pleno convalidou o convenio de colaboración entre os concellos de Santa Comba, A Baña, Negreira e Val do Dubra, de data 22 de marzo, agrupación mediante a cal accederán a subvencións da Xunta en materia de fomento do cooperativismo a través da Rede Eusumo. Tamén ratificouse o convenio de colaboración entre os concellos de Negreira e Val do Dubra para a participación conxunta nun programa de mobilidades transnacionais para prácticas laborais de mozos e mozas no extranxeiro, do que xa hai 22 persoas preinscritas. Os países de destino son: Portugal; Finlandia e Reino Unido.

A sesión deu luz verde á solicitude de bonificación máxima na cota do ICIO formulada pola empresa Gestión del Valor y Soluciones, S.L., para construir unha nave na parcela 28 do Polígono Empresarial. Acordouse concederlle a bonificación fiscal máxima do 95% acorde ao que inclúe a ordenanza municipal.

Propostas

A proposta do grupo municipal de Cidadáns, sobre a creación dun Intercambiador Modal de Transporte de Viaxeiros na zona próxima ó IES Xulián Magariños, foi aprobada por unanimidade, se ben, vaise estudar o anteproxecto xa redactado polos técnicos municipais na pasada lexislatura e avanzar de cara a súa futura execución, aproveitando a apertura da estrada entre o instituto e maila avenida de Santiago, un proxecto actualmente paralizado.

Cidadáns tamén demandou mediante outra proposta, unha solución á parálise que sofre a depuradora de Marcelle para a súa posta en funcionamento, xunto á limpeza periódica da finca na cal ubícase. O alcalde, Jorge Tuñas, díxo que o Concello vai a ordear a súa limpeza, ademáis de falar cunha empresa para poñela depuradora en funcionamento e que se elabore un censo para saber cántas vivendas están conectadas á mesma.

Rogos e preguntas

O Partido Popular solicitou un punto de luz para o lugar de O Rapote, por onde transcorre o Camiño de Fisterra, na parroquia de Broño, así como que o alcalde xestione coa adxudicataria da Piscina Climatizada, a posibilidade de que os usuarios/as da Fundación de Discapacitados Psíquicos Comarca de Barcala, poidan realizar actividades na mesma. O PP preguntou en qué estado atópase a solicitude para a implantación dunha biblioteca móbil aprobada polo Pleno, así como onde se atopan e porqué sacáronse as farolas do paseo fluvial. Igualmente, solicitouse información sobre o estado en que se atopa a moción aprobada polo Pleno sobre os camiños do Marco do Cornado e Braña da Pontella, ademáis de preguntar cando se van trasladar «definitivamente» as canastras que están no aparcadoiro do Pavillón de Pedra Mámoa cara a Praza das Brañas.

Cidadáns exisiu que se faga cumprir a ordenanza sobre terrazas en tódolos aspeitos, a excepción do aspeito fiscal que está pendente dunha modificación. José Manuel López Lago, voceiro de C´s sinalou que hai terrazas que teñen «cravos» nas beirarrúas, ou sillas e mesas que dificultan o tránsito de peóns e carros con bebés. Tamén pidiu a reparación de lousas soltas nas beirarrúas, especialmente na avenida das Brañas, pois xa provocou accidentes e caídas. Outro rogo é para que o Concello obrigue ás comunidades de veciños á reparación dos desagües pluviais dos edificios, posto que moitas edificacións verten directamente as augas pluviais á rúa, algo que sucede na avenida das Brañas, rúa do Carme, ou a Carreira de San Mauro.

No relativo á vía pública, o voceiro de Cidadáns demandou a regulación dos horarios de carga e descarga, no casco urbán, así como que se efectúen reparacións nos depósitos de auga de Landeira para evitar filtracións de auga na casa dun veciño.

powered by social2s

Arredor dunhas setecentas persoas participan este sábado 7 de maio, no XXI Encontro dos Maiores que promove o Concello de Negreira, baixo unha gran carpa instalada no Campo da Feira, e cuxos actos comezarán cun concerto da Banda Ateneo de Negreira, baixo a dirección de Raúl Martín Niñerola, a partir das 13.15 horas, continuando cunha misa que se celebrará na Capela do Cotón. Acto seguido, comezará o xantar de confraternidade.

 

Ao longo da tarde contarase coa animación musical do dúo Meigas do Son, quenes amenizarán o baile dos participantes, ao tempo que haberá un recoñecemento para as dúas persoas (muller e home), de maior idade participantes.

Como tódolos anos haberá un servizo de buses que percorrerán as distintas zonas do concello para recoller aos participantes nos lugares de costume, para unha vez rematado o encontro regresar de volta. É requisito imprescindible que cada veciño/a presente o convite no momento de acceder á carpa.

powered by social2s