mapalineasportada.jpgSegundo informa Unión Fenosa Distribución S.A., en breve realizarán as labores de xestión da biomasa nas liñas de enerxía eléctrica que atravesan o noso concello, xestionándose a limpeza da biomasa nunha franxa de 5 metros desde a proxección dos condutores eléctricos máis externos, considerando a súa desviación máxima producida polo vento, segundo a normativa sectorial vixente.

 

Lémbrase, que en dita franxa no poderá haber árbores de especies indicadas na disposición transitoria terceira da Lei 3/2007, de Prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

 

Adxuntamos o plano correspondente ao trazado das liñas de alta (en cor verde) e media (en cor vermella), que atravesan os terreos do concello de Negreira.

 

powered by social2s