Dependente do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, a Plataforma de Intermediación de Datos constitúe o leito natural de intercambio de datos entre as Administracións Públicas, que debe servir para liberar aos cidadáns de trámites administrativos innecesarios.

Atoparás nos adxuntos a esta información un documento sobre como acceder á información dispoñible de prestacións que constan no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, así como dos subsidios de incapacidade temporal, nacemento e coidado de menor.

Así mesmo, o Instituto Nacional da Seguridade Social (NSS), ofrece outros servizos que poden axilizar os trámites dos Gobernos Locais, poñendo en coñecemento dos cidadáns o modo de obter certificados de prestacións ou unha certificación negativa de pensionistas, sen saír de casa, vía SMS ou accedendo á seguinte dirección na Sede electrónica da Seguridade Social.


powered by social2s