Diseño sin título (9).png

 

Despois da reunión da Comisión de Baremación, celebrada o pasado venres, día 13 de maio de 2022, aos efectos de valorar as solicitudes de novo ingreso así como a listaxe de agarda na Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira para o curso 2022-2023, publícanse as listas provisionais, despois de efectuado o sorteo para as prazas de comedor.

As presentes listaxes sométense a información pública polo prazo de 10 días hábiles. Unha vez rematado este prazo, a Alcaldía ditará o decreto coas listaxes definitivas e abrirase o prazo de matrícula, o cal será do 1 ao 15 de xuño, en horario de 9.00 a 14.00 horas na propia Escola Infantil, con previa cita no número de teléfono: 981 881 858.

 

Por outra banda, e á vista da problemática coas prazas de comedor que conleva que moitos nenos/as non poden acceder á Escola Infantil nos horarios solicitados e vista a situación de excepcionalidade deste curso escolar, comunícase que dende o Concello de Negreira iniciáronse as oportunas xestións para tratar que tódolos rapaces que foron convocados para o sorteo público, poidan acceder a dito servizo. Para iso, pedirase certificación acreditativa dos horarios laborais de ambos proxenitores e levaranse a cabo as comprobacións oportunas.

powered by social2s