O Concello de Negreira colabora na realización dunha serie de talleres para a difusión do método educativo Montessori, unha das filosofías educativas máis estendidas e recoñecidas dentro das pedagoxías alternativas, e que se caracteriza por ser un dos métodos máis «respetuosos e beneficiarios ó ter en conta os ritmos, intereses e necesidades vitais dos nenos», segundo destacou a concelleira de Educación e Servizos Sociais, María Jesús Veiga Hortas.

María Montessori, mestra é médica de profesión, foi a mentora deste método. Este curso se vai a impartir a través de tres talleres durante tres sábados: 23 de febreiro; 9 de marzo e mailo 6 abril, de 10:30 a 14 horas, na Casa da Cultura. Para isto, apoiámonos no coñecemento, na experiencia e o saber facer dunha nai e guía Montessori, Ana Belén Vieito Agra, mestre de ioga para menores e adolescentes.

Ó longo de tres módulos repartidos en tres meses, preténdese que tanto os profesionais da ensinanza coma calquera outro colectivo ou particular afectado e impricado pola súa labor educativa, coñezan este método, e a sua aplicación práctica na vida diaria.

No primeiro taller (23 de febreiro), abordarase a importancia dos seis primeiros anos de vida. No segundo (9 de marzo), a formación da personalidade, temperamento e carácter, e no terceiro (6 de abril), o acompañamento emocional: Liberdade e límites.

Máis información e reserva de prazas en: www.ioagana.com.

powered by social2s