C2

A Corporación Municipal de Negreira, en sesión ordinaria, reúne este luns día 14 de novembro, ás 20:00 horas no Salón de Plenos, conforme á seguinte Orde do día:

1º.- Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria de data 9 de maio de 2022.

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 241/2022 ó nº 271/2022, ambos inclusive.

3º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación das tarifas dos servizos municipais de abastecemento de auga potable e depuración de augas residuais.

4º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para respaldar a adopción de determinadas medidas co fin de paliar ou frenar a inflación e así axudar as familias máis vulnerables.

5º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a recuperación da liña de axudas para as oficinas municipais de información ao consumidor.

6º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular en relación á mellora do parque do Coto.

7º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular en relación ás obras a incluir no POS + 2023

8º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular para a adquisición de determinados inmobles.

9º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular instando o acondicionamento da estancia sita no Campo da Feira empregada polo persoal do servizo de limpeza.

10º.- Rogos e Preguntas.

Datos adxuntos:

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s