foto02082023

A Corporación Municipal de Negreira celebrará unha sesión extraordinaria do Pleno municipal, o luns día 7 de agosto, a partir das 12 do mediodía, no salón de plenos da Casa do Concello, conforme á seguinte Orde do día:

 

PRIMEIRO.- Dar conta da constitución de Grupo Político Municipal.

SEGUNDO.- Dar conta da resolución de Alcaldía sobre o nomeamento de Tenente de Alcalde e membro da Xunta de Goberno Local, nomeamento de Concelleiro-delegado e periodicidade das sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local.

TERCEIRO.- Creación e composición das Comisións Informativas Permanentes.

CUARTO.- Designación de representantes da Corporación en órganos colexiados.

QUINTO.- Periodicidade das sesións ordinarias do Pleno da Corporación.

SEXTO.- Establecemento de réximes de especial dedicación: réxime de dedicación exclusiva para o cargo da Alcaldía e réxime de dedicación parcial para o cargo da Concellería delegada de Servizos Sociais, Muller e Igualdade.

SÉTIMO.- Réxime de indemnizacións por asistencia a órganos colexiados e dotacións económicas a Grupos Políticos.

 

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s