DSC 0334

Este mécores 1 de xullo comeza a tempada da piscina municipal ao aire libre do parque do Coto, cuxo horario de apertura é de 10 a 14 horas, e de 16 a 20:30 horas, de luns a domingo. Para o bo uso das instalacións e seguindo as recomendacións sanitarias derivadas da pandemia da Covid19, este verán o aforo estará restrinxido e o custo da entrada é de 1 € sen que exista a posibilidade de retirar abonos.

 

O aforo máximo de entrada ao recinto é de 300 persoas. O aforo máximo do vaso da piscina grande é de 113 persoas, e o do vaso da piscina pequena, de 18 persoas. O aforo máximo nos vestiarios e aseos será de 3 persoas ao mesmo tempo.

 

Unha das principais normas é que será obrigatorio manter as distancias de seguridade en todo o recinto, xa que a colocación das toallas estará marcada con conos no chan. E como medida preventiva, este ano non haberá servizo de préstamo de gorros.

 

Resto de normas
- É obrigatorio o uso de chanclas, evitando o posible contaxio de fungos.
- É obrigatorio ducharse antes de meterse na auga, e recoméndase facelo ao sair da auga para eliminar o cloro.
- É obrigatorio o uso de gorro (de latex, lycra, etc...), pola hixiene dos bañistas e pola limpeza da piscina. Non se prestarán gorros.
- Prohíbese entrar na zona de baño con calzado de rúa, e usar roupa interior por debaixo do bañador.
- Prohíbese correr polo borde da piscina, empurrar e pelexar dentro das instalacións.
- Prohíbese saltar de cabeza ao auga en calquera parte da piscina.
- Prohíbese comer, beber e fumar na zona reservada aos bañistas.
- Prohibido abandonar desperdicios nas instalacións da piscina, debendo empregar as papeleiras destinadas a tal efecto.
- Prohíbese a entrada de animais nas instalacións, agás cans guía.
- No caso de incumprimento das normas aquí expostas, o persoal terá a potestade de expulsar aos infractores das normas.

powered by social2s