A Xunta de Galicia abriu este luns 3 de xaneiro, primeiro día laboral de 2022, o prazo de solicitudes para as axudas á rehabilitación enerxética de vivendas en edificios existentes en municipios de reto demográfico, o chamado PREE 5000. O prazo estará aberto ata o 30 de setembro.

 

Devandito programa conta cunha dotación total de 3,8 millóns de euros. As actuacións subvencionables realizaranse en edificacións localizadas en municipios de menos de 5.000 habitantes ou en concellos non urbanos de menos de 20.000 sempre que ningún dos seus núcleos de poboación supere os 5.000 veciños.

 

Os inmobles deben ter sido construidos antes de 2007 e poden ser vivendas unifamiliares, edificios de tipoloxía residencial colectiva ou vivendas dun edificio consideradas individualmente. Poden beneficiarse desta liña de incentivos, cuxo importe concedido poderá chegar a cubrir ata o 100 % do custo das obras subvencionables.

 

Os traballos a executar deberán pertencer a unha ou varias das seguintes tipoloxías: mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica; mellora da eficiencia enerxética e uso das enerxías renovables nas instalacións térmicas de calefacción, climatización, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria; e mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación.

 

As actuacións que subvencione o Instituto Galego dá Vivenda e Solo no marco do PREE 5000 deberán conseguir unha redución do consumo de enerxía primaria non renovable do 30 % respecto da situación actual do edificio e, ademais, mellorar a cualificación enerxética total do inmoble en, polo menos, unha letra. Este último criterio non será de aplicación cando o edificio acredite ter xa unha cualificación A.

powered by social2s