Infórmase que a Corporación Municipal de Negreira celebrará o Pleno de carácter ordinario, o luns, día 8 de marzo, ás 20:00 horas, no Salón de Plenos da Casa do Concello, coa seguinte orde do día:

 

1º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 1/2021 ó nº 32/2021, ambos inclusive.

 

2º.- POS + ADICIONAL 1/2019 2ª FASE.- Ratificación, se procede, do decreto de alcaldía número 27/2021, de data 17 de febreiro de 2021.

 

3º.- Convalidación, se procede, da adhesión ao Convenio entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a FEGAMP para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos concellos de Galicia, en relación co incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o Covid-19

 

4º.- Convalidación, se procede, do Convenio de colaboración entre os concellos de Negreira e Val do Dubra para a solicitude conxunta dunha subvención á Xunta de Galicia para a xestión compartida-agrupacións de concellos do Servizo de Atención Temperá no marco da Rede Galega.

 

5º.- Aprobación inicial, se procede, do Regulamento dos títulos, honores e distincións oficiais do Concello de Negreira.

 

6º.- Aprobación inicial, se procede, do Regulamento do “Programa Negreira Concilia (Madrugadores e Merendas), Diververán, Campamento Urbano Respira e Nadal Lúdico”.

 

7º.- Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza reguladora dos prezos públicos pola prestación do servizo do “Programa Negreira Concilia (Madrugadores e Merendas), Diververán, Campamento Urbano Respira e Nadal Lúdico”.

 

8º.- Aprobación inicial, se procede, das Bases reguladoras para a concesión de bolsas para deportistas do Concello de Negreira.

 

9º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE en relación coa modificación da Lei de Sáude Pública de Galicia.

 

10º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE con motivo do Día Internacional das Mulleres.

 

11º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. con motivo do Día Internacional das Mulleres.

 

12º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. relativo á solicitude da redución do IVE aos salóns de peiteado.

 

13º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. para instar ao Goberno de España a recoñecer a capacidade de xestión das Entidades Locais e a aumentar a porcentaxe dos Fondos Europeos de recuperación asignados a Concellos, Deputacións, Cabildos e Consellos Insulares.

 

14º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. solicitando determinados arranxos na Capela e en Gonte.

 

15º.- Rogos e Preguntas.

 

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Ver convocatoria
powered by social2s