A Deputación da Coruña, no marco do Plan de Emprego Local, ven de publicar as bases reguladoras do PEL-Reactiva: Programa Específico de Apoio á Hostalaría e Axencias de viaxes, consistente en axudas directas de 1.500 euros a microempresas e persoas traballadoras autónomas que cumpran, entre outros, os seguintes requisitos:

 

- Figuren dadas de alta no IAE, con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021, en calquera dos epígrafes das agrupacións 67 (bares e restaurantes), 68 (hospedaxe), Grupo 755 (axencias de viaxe) e epígrafe 969.1 (salas de festa e discotecas)

- Teñan o seu domicilio fiscal nun concello da provincia da Coruña con menos de 50.000 habitantes

- Non resultaran beneficiarias das axudas PEL-Reactiva: Fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña.

 

As bases poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia (BOP), nº 72 do día 20 de abril de 2021 ou a través da seguinte ligazón:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/04/20/2021_0000003177.pdf 

 

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto desde o vindeiro 3 de maio, ás 08.00 horas e ata o esgotamento do crédito dispoñible, que é dun total de 9 millóns de euros.

 

As solicitudes presentaranse de xeito telemático, a través da aplicación SUBTeL: https://sede.dacoruna.gal/subtel/

 

Lembrámoslle que na web https://pel.gal/ e no facebook https://www.facebook.com/PlanEmpregoLocal pode consultar a información actualizada sobre as distintas liñas do Plan de Emprego Local.

 

powered by social2s