A Corporación Municipal de Negreira celebrará o luns, día 10 de xaneiro de 2022, ás 20:00 horas, unha sesión do Pleno, con carácter ordinario, conforme á seguinte orde do día:

 

1º.- Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria de data 8 de novembro de 2021.

 

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 274/2021 ó nº 296/2021, ambos inclusive.

 

3º.- Cesión do contrato administrativo de xestión do servizo público, na súa modalidade de concesión, da piscina cuberta e climatizada do Concello de Negreira.

 

4º.- Aprobación inicial, se procede, do Regulamento de organización e funcionamento da Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira.

 

5º.- Aprobación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza de plantacións e corta de árbores.

 

6º.- Aprobación inicial, se procede, da modificación Regulamento do “Programa Negreira Concilia (madrugadores e merendas), Diververán, Campamento Urbano Respira e Nadal Lúdico

 

7º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da Ordenanza reguladora dos prezos públicos pola prestación do servizo do Programa Negreira Concilia (Madrugadores e Merendas), Diververán, Campamento Urbano Respira, Nadal Lúdico e Divernadal.

 

8º.- Aprobación inicial, se procede, da modificación orzamentaria número 1/2022.

 

9º.- Recoñecemento extraxudicial de créditos.

 

10º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. para a elaboración dunha Ordenanza municipal de ordenación do mobiliario urbano.

 

11º.- Rogos e Preguntas.

Attachments:
Download this file (Convocatoria Pleno.pdf)Convocatoria Pleno.pdf
powered by social2s