Foto taboleiro

Ao amparo do Regulamento de protección do medio natural, de limpeza pública e recollida de lixo, o Concello de Negreira lembra ás diferentes Asociacións e Empresas adicadas aos servizos funerarios, unha serie de puntos que deben ser do seu interese:

O artigo 7, que fai referencia ás limitacións da publicidade na vía pública e nos equipamentos públicos, di o seguinte:

 

1.- Non está permitido realizar actos de propaganda ou publicidade que comporten o reparto ou lazamento de cartaces, follas ou calquera outro elemento impreso nas vías e espazos públicos ou en calquera cousa ou obxecto que      non sexa nos buzóns interiores dos edificios ou vivendas.

2.- Tampouco está permitido realizar actos de propaganda ou publicidade que comporten pegar, prender ou pendurar cartaces, facer pintadas e pór folletos nas fachadas dos edificios públicos ou no mobiliario e no equipamento urbano (por exemplo, en farolas, marquesiñas, árbores, etc...). A tal efecto, o Concello habilitou espazos para a colocación da propaganda ou publicidade.

 

E para dar cumprimento a esta normativa, o Concello de Negreira lembra que na Vila existen taboleiros habilitados a tales efectos. Para o bo uso dos mesmos e a boa convivencia entre os interesados en facer publicacións, recoméndase usar o tamaño de folla A4. Igualmente, comunícase que en cada parroquia existe un taboleiro, pero que se van a incrementar para dar a maior cobertura posible.
Por outra banda, cómpre lembrar que se considerará responsable das infraccións por incumprimento do establecido no Regulamento a quen promova ou xestione, o acto obxecto da regulación, ou ás entidades a prol das que se faga publicidade.

 

No mesmo sentido, o Capítulo V do Regulamento, recolle o procedemento sancionador por actos contra o mesmo, recordando que a denuncia por incumprimento pode ser iniciada de oficio, ou a petición de calquera persoa que denuncie ante o Concello, o non cumprimento das obrigas establecidas no devandito Regulamento.

 

powered by social2s