Con motivo da próxima celebración de Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020, a celebrarse o día 12 de xullo, procede a realización das tarefas necesarias para para que o Censo Electoral se axuste á realidade, consonte ao disposto pola lexislación vixente.

 

A tal fin, se sinala como prazo de exposición pública das listaxes do Censo Electoral o comprendido entre os días 25 de maio ao 1 de xuño de 2020, ámbolos dous inclusive.

 

A consulta e eventual reclamación contra as referidas listaxes efectuaranse na Secretaría Xeral do Concello, de luns a venres, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

 

powered by social2s