logo_xunta.pngA Xunta convoca as probas para obter os certificados Celga 1, 2,3 e 4 no ano 2019. Esta convocatoria vai dirixida ás persoas maiores de dezaseis anos ou que cumpran dita cifra no ano natural da proba.

 

As probas dos niveis Celga Terán lugar no mes de xuño de 2019, as datas concretas publicaránse no Diario Oficial de Galicia, cun mínimo de 15 días naturais antes do día fixado.

 

Estas probas hánse realizar en Santiago de Compostela, para todos aqueles habitantes da comunidade e dos niveis Celga 1, 2, 3 e 4. Mentres que as persoas que vivan fóra da comunidade terán as probas en Ponferrada para os niveis Celga 2, 3 e 4. As sedes e horarios serán publicados na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, xunto ca listaxe das persoas admitidas para as probas.

 

As persoas que queiran presentarse deberán cubrir e mandar o formulario de inscripción, xunto ca documentación requerida e o xustificante de pago de taxas, o precio destas é de 16.19€ cada proba, sendo o día 19 de abril o remate do plazo.

 

Tanto a solicitude como a documentación pódense presentar telemáticamente a través da web da xunta asi como presencialmente na oficina do rexistro.

 

Toda a información detallada e o formulario están na web:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190325/AnuncioG0535-200319-0005_gl.html

powered by social2s