Establécese un prazo de reclamacións sobre as puntuacións provisionais sobre a selección do persoal para o Obradoiro de Emprego Xallas-Barcala-Dubra IV, de tres días hábiles, a contar desde o luns 15 de outubro, que poderán presentarse no rexistro xeral dos concellos de Negreira, A Baña, Santa Comba e Val do Dubra, así como na Oficina de Emprego de Cee, ou por calquera das formas establecidas na Lei 39/2015 do 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (B.O.E. 02/10/2015). Neste último, débese enviar copia da reclamación e resgardo da súa presentación no mesmo día ó número de fax: 981 885328 do Concello de Negreira, xa que sen a concurrencia de ámbos requisitos non será admitida a reclamación.

 

powered by social2s