A Corporación Municipal de Negreira con data de 18 de decembro de 2017 aprobou o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de competencia municipal (Plan Único de Concellos) ¨POS +2018¨, da Deputación de A Coruña, cuxos investimentos e reparto de fondos é o seguinte:

Achega provincial 2017 aplicada ao financiamento de pago a proveedores

Importe: 10.091 euros.

 

Achega provincial 2017 para investimentos financeiramente sostibles

Asfaltados e formigonados de pistas e camiños en: San Vicente; A Pena; Gonte; Casa do Mato (Bugallido); Marcelle; Pedralonga (Xallas); Broño; Couso de Abaixo (Campolongo); Romarís (Arzón); Maio Grande (Liñaio), e Borreiros (Logrosa).

Colocación de tubaxes: en Campolongo e San Tomé, e cuneta en A Barquiña.

Senda peonil: entre A Barquiña e A Chancela.

Importe total: 317.944 euros.

 

Achega provincial 2018 aplicada ao financiamento de gastos correntes

Importe: 300.000 euros.

 

Achega provincial 2018

Muro de contención en mampostería en Redemuiños (Broño).

Importe: 34.343 euros.

 

Plan Complementario (POS+2018)

Saneamento e EDAR en Zas; saneamento en Gonte e Gándara, e rede separativa de augas pluviais na avenida de Feiraco.

Importe total: 191.774 euros.

powered by social2s