A Corporación Municipal de Negreira celebrará unha sesión do seu Pleno, que terá lugar, con carácter ordinario o vindeiro luns día 11 de xaneiro de 2021, ás 20:00 horas no Salón de Plenos da Casa do Concello, conforme á seguinte orde do día:

 

1º.- Aprobación, se procede, das actas seguintes:

 

-           Acta da sesión extraordinaria e urxente de data 27 de agosto de 2020

-           Acta da sesión ordinaria de data 14 de setembro de 2020

-           Acta da sesión extraordinaria e urxente de data 17 de setembro de 2020

-           Acta da sesión extraordinaria de data 30 de outubro de 2020

-           Acta da sesión ordinaria de data 9 de novembro de 2020

 

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 191/2020 ó nº221/2020, ambos inclusive.

 

3º.- POS + ADICIONAL 1/2019 2ª FASE.- Ratificación, se procede, do decreto de alcaldía número 207/2020, de data 27 de novembro de 2020.

 

4º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. en relación ao aparcamento construido na Ponte Maceira.

 

5º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. relativo a adquisición, polo Concello, de determinados inmobles.

 

6º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. relativo a proxectos de obras a financiar a través do POS +2021 da Deputación Provincial da Coruña.

 

7º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. en relación ás fervenzas do río Corzán.

 

8º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. relativo ao legado megalítico existente neste concello.

 

9º.- Rogos e preguntas.

 

 

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s