IMG_1828.JPG

A compañía Enel Green Power España SL, fai saber que en cumprimento ao artigo 20 bis da Lei 3/2007 de Prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, procede levar a cabo os traballos de xestión de biomasa no parque eólico de Corzán, no municipio de Negreira.

 

Dacordo co Plan Sectorial eólico de Galicia, arredor de cada aeroxerador de produción enerxética instalado, a distancia será de 25 metros para a zona de pleno dominio e voo. Nos camiños interiores de ditas instalacións a xestión da biomasa vexetal farase nos 5 metros desde a arista exterior do camiño.

 

A través desta comunicación ponse en coñecemento aos propietarios particulares para que poidan executar previamente os labores de xestión de biomasa e adecuar as distancias das plantacións á lexislación vixente, respetando as distancias de 25 metros en cada aeroxerador e, de 6 metros entorno ás pistas forestais principais.

 

powered by social2s