Terceira Mesa de Contratación en función do Órgano de Negociación