Segunda mesa de contratación relativa á obra de asfaltado de pistas POS 2016