En relación ó procedemento de contratación referenciado no título do presente anuncio,  faise público que a 2ª Mesa de Contratación terá lugar o próximo día 8 de febreiro de 2011 (martes), ás 12:00 horas, no Salón de Plenos deste Concello de Negreira.

Data desta publicación: 2 de febreiro de 2011.