Compromisos ineludibles surxidos con posterioridade á publicación do anuncio anterior obrigan a modificar a hora de celebración da Mesa de Contratación, que pasa a ser a das 10.00 horas.
Xa que logo, a 4ª Mesa de Contratación do expediente reseñado máis arriba terá lugar o próximo día 29 de febreiro, mércores, ás 10.00 horas no Salón de Plenos do Concello de Negreira

Negreira, 23 de febreiro de 2012.
O Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 23 de febreiro de 2012.