Por medio do presente dase a coñecer que a 3ª Mesa de Contratación deste procedemento terá lugar con data 15 de abril de 2013 ás 12.00 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial.

Negreira, 4 de abril de 2013.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 4 de abril de 2013.