Por medio do presente dase a coñecer que a 2ª Mesa de Contratación deste procedemento terá lugar con data 11 de marzo de 2013 ás 12.00 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial.

Negreira, 7 de marzo de 2013.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 7 de marzo de 2013.