1. Entidade Adxudicadora:

a) Organismo: Concello de Negreira

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaria

c) Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es.

 

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: Contrato de obras

b) Descrición “Reforma e aforro enerxético no alumeado público da Avenida Barcala”

 

3. Tramitación e procedemento:

a) tramitación: Ordinaria

b) Procedemento: Negociado sen publicidade.

 

4. Orzamento base de licitación: Importe 64.568 euros IVE (21%) 13.559,28 importe total 78.127,28 euros

 

5. Adxudicación:

a) Data: 3 de xuño de 2015

b) Contratista: “Ingeniería de Tecnologías energéticas de Oroso S.L”

c) Importe da adxudicación: Importe 64.568 euros IVE (21%) 13.559,28 importe total 78.127,28 euros

 

Negreira, 9 de xuño de 2015

Alcalde en Funcións

Juan J. Rey Maceira