Por medio do presente comunícase que a Primeira Mesa de Contratación cuxo obxecto será o análise das solicitudes de participación presentadas celebrarase o próximo día 9 de setembro (martes) de 2014 ás 12.00 h. no Salón de Plenos desta Casa Consistorial.

Negreira, 3 de setembro de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 3 de setembro de 2014.