1. Entidade Adxudicadora:

a) Organismo: Concello de Negreira

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaria

c) Dirección de Internet do perfil do contratante: http://www.concellodenegreira.es.

 

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: Contrato de obras

b) Descrición “Aforro enerxético nos alumeados públicos do Concello de A Baña e Negreira”

 

3. Tramitación e procedemento:

a) tramitación: Ordinaria

b) Procedemento: Negociado sen publicidade

 

4. Valor estimado do contrato: 99.122,24 euros

 

4. Orzamento base de licitación: Importe 99.122,24 euros IVE (21%) 20.815,67 importe total 119.937,91 euros.

 

5. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 3 de xuño de 2015

b) Data de formalización do contrato: 10 de xuño de 2015

c) Contratista: “Ingeniería de Tecnologías energéticas de Oroso S.L”

d) Importe da adxudicación: Importe 99.122,24 euros IVE (21%) 20.815,67 importe total 119.937,91 euros.

 

Negreira, 11 de xuño de 2015

Alcalde en Funcións

Juan J. Rey Maceira