Por medio do presente dase a coñecer que a 1ª Mesa de Contratación deste procedemento terá lugar con data 1 de marzo de 2013 ás 12.00 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial.

Negreira, 26 de febreiro de 2013.
Alcalde-Presidente
José Blanco Pazos


Data desta publicación: 26 de febreiro de 2013.