Por medio da presente comunícase que a Cuarta Mesa de Contratación, celebrarase o próximo día 22 de xullo, venres, de 2016 ás 12:00h no Salón de Plenos desta Casa Consistorial

Negreira, 19 de xullo de 2016

ALCANDE - PRESIDENTE

JORGE J. TUÑAS CAAMAÑO.