Por medio do presente comunícase que a Terceira  Mesa de Contratación,  celebrarase o próximo día 6 de novembro, xoves, de 2014 ás 12.00 h. no Salón de Plenos desta Casa Consistorial.

Negreira, 28 de outubro de 2014
Alcalde accidental
José Blanco Pazos

Data desta publicación: 29 de outubro de 2014.