Por medio do presente comunícase que a Segunda Mesa de Contratación cuxo obxecto será a apertura das proposicións presentadas,  celebrarase o próximo día 3 de outubro (venres) de 2014 ás 12.00 h. no Salón de Plenos desta Casa Consistorial.

Negreira, 26 de setembro de 2014.
Alcalde-Presidente
Juan J. Rey Maceira

Data desta publicación: 26 de setembro de 2014.