O próximo día 13 de xuño (sábado) de 2015 ás 12:00 h. no Salón de Plenos do Concello celebrarase a sesión constitutiva da Corporación Municipal  conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación:

 

Punto Primeiro.- Constitución da nova Corporación Municipal.

Punto Segundo.- Elección de Alcalde.

 

Negreira, 10 de xuño de 2015.

Alcalde en Funcíóns

Juan J. Rey Maceira

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015