A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria   o  día  23 de novembro de 2015  ás 12.00  horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

 

Punto Único.- Sorteo para a formación das Mesas Electorais a constituir con ocasión das Eleccións a Cortes Xerais 2015 que se celebrarán con data de 20 de decembro de 2015.

 

Negreira, 19 de novembro de 2015.

Alcalde-Presidente

Jorge J. Tuñas Caamaño

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015