A Corporación Municipal de Negreira celebrará sesión extraordinaria   o  día  14 de decembro de 2015  ás 20.00  horas no Salón de Plenos do Concello, conforme a Orde do Día que se relaciona a continuación :

Orde do día:

 

Punto Primeiro.- Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2016.

Punto Segundo.- Plan de acción social (PAS) 2015.

Punto Terceiro.- Solicitude de ampliación do servizo de transporte prestado pola empresa “Hermanos Ferrín, S.L.”, neste Concello.

 

Negreira, 10 de decembro de 2015.

Alcalde-Presidente

Jorge J. Tuñas Caamaño  

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015