Cruceiro de Arzón

Cruceiro de plataforma con tres niveis e base cadrada con chafláns nos bordos superiores. 

Fuste hexagonal con capitel pouco ornamentado. 

A súa cruz carece de representacións pero está composta por formas circulares con pequenos detalles nas súas puntas.