Cruceiro de Campolongo

Fronte á igrexa sitúase o cruceiro de Campolongo realizado en pedra de granito.

Componse dunha cruz cuadrangular de brazos con chafláns e recruceta.

O seu capitel é cadrado e o seu fuste posúe uns gravados na parte próxima o pedestal.