Capela de Campelo

Na parroquia de Campelo atopámonos coa Capela Parroquial de San Félix de Campelo.

Capela de planta rectangular e unha soa nave con cuberta a dúas augas.

A súa fachada é sinxela cunha porta simple e sobre ela unha ventá cadrada.

Espadana simple dotada dunha soa campá e culminado cunha cruz.