Cruceiro de Aro

Ao comezo da praza que leva á igrexa atópase o cruceiro de Aro. 

Este cruceiro componse dunha plataforma de tres banzos, continuada dunha base cadrada na que se encaixa un fuste hexagonal. O seu capitel é ornamentado e a súa cruz é cuadrangular de brazos con chafláns e recruceta.