Cruceiro de Landeira

Cruceiro formado por una plataforma de dous niveis circulares. A súa base cadrada contén unha hendidura. 

Fuste simple e capitel ornamentado con adornos florais. Na súa cruz cuadrangular pódense contemplar duas figuras.