Casa de Antelo en Broño

Na parroquia de Broño pódese destacar a Casa de Antelo datada no ano 1.600. Este Pazo conta con unha pequena e bela capela anexa. Foi fundado por Martín Antelo, de ascencencia noiesa.

Na actualidade é unha propiedade privada que se mantén en moi bo estado.