Igrexa Parroquial de Santa María de Portor

Portor é a parroquia situada máis ao Leste do concello. Nela atópase unha das igrexas románicas máis completas de toda a comarca da Barcala, priorado dos monxes bieitos, dependente de San Martiño Pinario (Santiago de Compostela), a Igrexa de Santa María de Portor.

A súa fachada e a torre datan do século XVII. Formada por unha nave repartida en catro tramos por tres pares de semicolumnas, contrafortes prismáticos, canciños zoomorfos, capiteis historiados, arquiños cegos, portal lateral e acroteiro absidal.