O Concello de Negreira considerou necesario pedir un cribado o día de onte, 4 de xaneiro do 2022, para a pobación menor de 20 anos, debido a que considera entre outras causas, a difícil situación que está a vivir coa inminente volta ás aulas do alumnado.

 

A recomendación de realizarse un test de antíxenos para poder incorporarse ao curso escolar é entendible pero pouco práctica. É case imposible conseguilos nos lugares habilitados para vendelos, e tamén para algunhas familias e bastante difícil afrontar o custo dos mesmos, xa que subiron o seu prezo e tamén teñen que desprazarse á outros concellos para poder adquirilos.

 

Dende o Goberno municipal, consideramos esencial que os rapaces/as vaian seguros aos centros educativos, e coa realización das probas sería unha boa forma de garantir que o virus non se extenda e provoque outra subida masiva dos casos.

 

Polo tanto, remitiuses unha petición á Xerencia do Servizo Galego de Saúde, solicitando un cribado no mesmo concello como así se fixo nos cribados anteriores, agardando en breves que teñamos unha resposta afirmativa para así axudar a mitigar dita pandemia e volver a lograr que os rapaces/as continúen seguros a súa educación.

powered by social2s

A Corporación Municipal de Negreira celebrará o luns, día 10 de xaneiro de 2022, ás 20:00 horas, unha sesión do Pleno, con carácter ordinario, conforme á seguinte orde do día:

 

1º.- Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria de data 8 de novembro de 2021.

 

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 274/2021 ó nº 296/2021, ambos inclusive.

 

3º.- Cesión do contrato administrativo de xestión do servizo público, na súa modalidade de concesión, da piscina cuberta e climatizada do Concello de Negreira.

 

4º.- Aprobación inicial, se procede, do Regulamento de organización e funcionamento da Escola Infantil Municipal do Concello de Negreira.

 

5º.- Aprobación inicial, se procede, da modificación da Ordenanza de plantacións e corta de árbores.

 

6º.- Aprobación inicial, se procede, da modificación Regulamento do “Programa Negreira Concilia (madrugadores e merendas), Diververán, Campamento Urbano Respira e Nadal Lúdico

 

7º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación da Ordenanza reguladora dos prezos públicos pola prestación do servizo do Programa Negreira Concilia (Madrugadores e Merendas), Diververán, Campamento Urbano Respira, Nadal Lúdico e Divernadal.

 

8º.- Aprobación inicial, se procede, da modificación orzamentaria número 1/2022.

 

9º.- Recoñecemento extraxudicial de créditos.

 

10º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do P.P. para a elaboración dunha Ordenanza municipal de ordenación do mobiliario urbano.

 

11º.- Rogos e Preguntas.

Attachments:
Download this file (Convocatoria Pleno.pdf)Convocatoria Pleno.pdf
powered by social2s

A Xunta de Galicia abriu este luns 3 de xaneiro, primeiro día laboral de 2022, o prazo de solicitudes para as axudas á rehabilitación enerxética de vivendas en edificios existentes en municipios de reto demográfico, o chamado PREE 5000. O prazo estará aberto ata o 30 de setembro.

 

Devandito programa conta cunha dotación total de 3,8 millóns de euros. As actuacións subvencionables realizaranse en edificacións localizadas en municipios de menos de 5.000 habitantes ou en concellos non urbanos de menos de 20.000 sempre que ningún dos seus núcleos de poboación supere os 5.000 veciños.

 

Os inmobles deben ter sido construidos antes de 2007 e poden ser vivendas unifamiliares, edificios de tipoloxía residencial colectiva ou vivendas dun edificio consideradas individualmente. Poden beneficiarse desta liña de incentivos, cuxo importe concedido poderá chegar a cubrir ata o 100 % do custo das obras subvencionables.

 

Os traballos a executar deberán pertencer a unha ou varias das seguintes tipoloxías: mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica; mellora da eficiencia enerxética e uso das enerxías renovables nas instalacións térmicas de calefacción, climatización, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria; e mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación.

 

As actuacións que subvencione o Instituto Galego dá Vivenda e Solo no marco do PREE 5000 deberán conseguir unha redución do consumo de enerxía primaria non renovable do 30 % respecto da situación actual do edificio e, ademais, mellorar a cualificación enerxética total do inmoble en, polo menos, unha letra. Este último criterio non será de aplicación cando o edificio acredite ter xa unha cualificación A.

powered by social2s

Trinta e cinco nenos e nenas de Negreira recibirán o seu agasallo dos Reis Magos grazas á colaboración de persoas solidarias que de forma anónima recibiron unha carta na que un neno ou nena, pediu varios agasallos, dos cales, os participantes na campaña para axudar aos Reis Magos mercaron só un, de valor igual ou inferior a trinta euros.

 

A campaña estivo promovida dende o Servizo de Voluntariado, quen agradece o esforzo de todas as persoas participantes que no ano 2020 permitiu que 38 cativos e cativas tivesen un agasallo mediante esta campaña para axudar aos Reis Magos.

 

 

 

A concelleira de Servizos Sociais, Muller e Igualdade, María del Mar García Vidal, valorou de “moi positiva” a colaboración de tantas persoas, e sinalou que “este compromiso demostra que existe unha enorme solidariedade para que ano tras ano, rapaces e rapazas de familias con escasos recursos, non queden sen o seu agasallo”.

 

Na campaña tamén participa o departamento municipal de Servizos Sociais e mailo Centro de Información ás Mulleres.

powered by social2s

O Concello de Negreira informa que a Unidade Móbil 7 de Inspección Técnica de Ciclomotores desplazarase ao municipio de Negreira na seguinte data, horario e ubicación:

-        Data: Mércores 16 de febreiro

-        Horario: 9:00 a 13:30 pola mañá, e 15:15 a 18:00 pola tarde

-        Ubicación: Campo da feira

Para solicitar cita previa:


- Por teléfono: 902 30 90 00
- A través da web: 
www.sycitv.com – Cita previa

A admisión de vehículos con características particulares estará condicionada á posibilidade de realizar as operación de inspección regulamentarias.

powered by social2s