Salón_de_plenos.jpg

Convocada a Corporación municipal de Negreira a unha sesión ordinaria do Pleno, a celebrarse o luns día 8 de xaneiro ás 8 da tarde, no Salón de Plenos da Casa do Concello.

 

A orde do do día será a seguinte:

- Primeiro.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 313/2023 ó nº 384/2023, ambos inclusive.

- Segundo.- Avaliación do IV Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello de Negreira (2019-2022).

- Terceiro.- Aprobación, se procede, do V Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello de Negreira (2024-2027).

- Cuarto.- Modificación da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero e incorporación de novos membros.

- Quinto.- Convenio de colaboración para a xestión do Plan de Sustentabilidade turística nova experiencia enogastronómica e incremento da cota de mercado do destino Terras de Santiago no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea Next Generation EU.

- Sexto.- Expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito.

- Sétimo.- Plan anual normativo deste Concello de Negreira para 2024.

- Oitavo.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular relativo aos investimentos a incluir no POS + 2024 da Deputación Provincial da Coruña.

_ Noveno.- Rogos e Preguntas.

 

powered by social2s

Concello2

Con motivo da próxima celebración das Eleccións ao Parlamento de Galicia, que terán lugar o domingo, día 18 de febreiro de 2024, infórmase que procede a realización das tarefas necesarias para que o Censo Electoral se axuste á realidade, consonte ó disposto pola lexislación vixente.

 

A tal fin, se sinala como prazo de exposición pública das listaxes do Censo Electoral o comprendido entre os días 1 e 8 de xaneiro de 2024.

 

A consulta e eventual reclamación contra as referidas listaxes efectuaranse na Casa do Concello, de luns a venres, en horario de 09:00 horas ata 14:00 horas.

 

Para calquer aclaración ou información adicional sobre o particular, pódese comunicar telefónicamente cos números: 900 343 232 e 981 21 74 39.

 

Attachments:
Download this file (Bando Censo.pdf)Bando Censo.pdf
powered by social2s

Segundo acordo do 24 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, dende hoxe venres 29 de decembro sométese a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública (DUP) modificada, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto da infraestrutura de evacuación Banzas (antes: solución de evacuación conxunta dos PPEE Maragouto e Banzas), nos concellos de Outes, Negreira, Brión, Rois e Lousame (A Coruña) (expediente IN408A 2020/144).

 

O proxecto faise público para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de quince (15) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG), do 28 de decembro de 2023, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.

 

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 82), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como na Casa do Concello de Outes, na Casa do Concello de Negreira, na Casa do Concello de Brión, na Casa do Concello de Rois e na Casa do Concello de Lousame (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

 

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

powered by social2s

Os Servizos Sociais do Concello de Negreira informan dos requisitos para participar no Programa de Termalismo Social do Imserso para a nova convocatoria.

 

Establécense dous prazos para a presentación de solicitudes:

 

Para participar no proceso de adxudicación de praza:

1.     Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ata o día 10 de xaneiro de 2024.

2.     Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ata o día 15 de maio de 2024.

 

Para a súa inclusión na Lista de Espera de prazas, para cubrir as prazas que vaian quedando vacantes por renuncias ou outras circunstancias:

1.     Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ata o día 14 de maio de 2024.

2.     Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ata o día 15 de novembro de 2024.

 

Sen prexuízo de que as persoas solicitantes poidan formular a súa solicitude nos prazos e termos establecidos anteriormente, coa finalidade de simplificar trámites, remitiranse comunicacións singulares a todas as persoas solicitantes que, reunindo os requisitos da convocatoria do ano anterior, os seus expedientes estean completos.

 

Máis información nos Servizos Sociais do Concello de Negreira.

powered by social2s

O CONCELLO DE NEGREIRA PROPORCIONARÁ, DE BALDE, COMPOSTEIROS E ASESORAMENTO PARA QUE, A VECIÑANZA QUE DISPÓN DUN PEQUENO TERREO, POIDA AUTOXESTIONAR OS RESIDUOS ORGÁNICOS QUE SE PRODUCEN NO FOGAR.

 

Os residuos orgánicos representan, aproximadamente, a metade dos residuos xerados nos fogares. A súa xestión supón un importante impacto, tanto a nivel medio ambiental como económico.

 

É por este motivo polo que, dende o Concello, anímase a toda aquela veciñanza que dispoña dun pequeno terreo, a autoxestionar os residuos orgánicos mediante a compostaxe doméstica. Grazas a ela, no só se reduce a pegada de carbono, senón que tamén se pon en valor un residuo, obtendo como resultado de forma sinxela un excelente abono.

 

Para beneficiarse da iniciativa simplemente hai que anotarse no concello (de forma presencial ou a través da web no enlace https://negreira.rsu.gal/ ). Unha vez completado o rexistro, organizarase unha xornada formativa na que se fará a entrega de todo o material necesario. A iniciativa tamén incluirá un seguimento ao longo do ano 2024.

 

Esta iniciativa conta coa financiación da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e do Plan de recuperación, transformación e resiliencia do Goberno de España, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

powered by social2s