Loita contra violencia de xenero 2

 

A presente convocatoria ten por obxecto a concesión dos premios do XII Concurso de relatos curtos e carteis gráficos “Loita contra a violencia de Xénero”, organizado polo Concello de Negreira a través do Centro de Información á Muller (CIM), co fin de sensibilizar á poboación sobre desta lacra social.

Bases de participación

.Poderán participar tódalas persoas menores de 18 anos.    

                                                      

2ª.Os traballos presentados deberán ser entregados no Centro de Información á Muller no Concello de Negreira, nun sobre pechado. Deberá constar un número de teléfono de contacto e en ningún caso deberá aparecer o nome da persoa participante. A identificación da persoa levarase a cabo mediante o uso dun pseudónimo.

3ª.O concurso constará de tres modalidades: relato curto ,cartel gráfico e curtametraxes. A temática a que deben axustarse os traballos é a Loita contra a Violencia de Xénero en tódalas súas manifestacións: física, psicolóxica, sexual, económica, estrutural… así como os efectos e consecuencias da mesma en tódalas persoas que a sofren.

4ª.Os traballos presentaranse en galego ou castelán. No caso dos relatos terán como extensión máxima 5 folios (DIN-A4).

 

.Tódolos traballos que se presenten deberán ser orixinais, inéditos e non presentados en anteriores concursos neste ou noutro concello. De non ser así, quedarán inmediatamente excluídos do concurso.

6ª.Os criterios de valoración para elixir ós traballos premiados serán os seguintes: contido e tratamento do tema, orixinalidade, expresión e presentación en xeral.

7ª. O prazo para a presentación dos traballos é do 16 ó 24 de novembro.

8ª.Os traballos orixinais quedarán en poder do CIM de Negreira que se reserva o dereito para a súa publicación, exposición, doazón ou calquera outro uso posterior, sempre sen ánimo de lucro.

9ª.Entre tódolos traballos recibidos un xurado independente seleccionará os gañadores de cada modalidade e concederá os seguintes agasallos :

            -Premio ó mellor relato curto: vale regalo por importe de 100 Euros a utilizar nunha tenda da vila.

            -Premio ó mellor cartel gráfico: vale regalo por importe de 100 Euros a utilizar nunha tenda da vila.

 

-Premio ó mellor curtametraxe: vale regalo por importe de 100 Euros a utilizar nunha tenda da vila.

 

10ª. A entrega de premios levarase a cabo de maneira individual en data a concretar entre a organización e as persoas premiadas.

11ª.Os traballos gañadores poderán divulgarse a través dos medios de comunicación locais.

12ª.As persoas participantes serán as únicas responsables do contido respectando as esixencias legais de dereitos, de autoría ou plaxio, segundo as leis vixentes.

13ª.Tódolos participantes están obrigados a cumprir estas bases. Calquera outra circunstancia non prevista nas mesmas, será resolta polo xurado e as súas decisións serán inapelables.

powered by social2s

C2

A Corporación Municipal de Negreira, en sesión ordinaria, reúne este luns día 14 de novembro, ás 20:00 horas no Salón de Plenos, conforme á seguinte Orde do día:

1º.- Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria de data 9 de maio de 2022.

2º.- Dar conta dos Decretos de Alcaldía emitidos dende o último Pleno Ordinario: do nº 241/2022 ó nº 271/2022, ambos inclusive.

3º.- Aprobación provisional, se procede, da modificación das tarifas dos servizos municipais de abastecemento de auga potable e depuración de augas residuais.

4º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para respaldar a adopción de determinadas medidas co fin de paliar ou frenar a inflación e así axudar as familias máis vulnerables.

5º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE para a recuperación da liña de axudas para as oficinas municipais de información ao consumidor.

6º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular en relación á mellora do parque do Coto.

7º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular en relación ás obras a incluir no POS + 2023

8º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular para a adquisición de determinados inmobles.

9º.- Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do Partido Popular instando o acondicionamento da estancia sita no Campo da Feira empregada polo persoal do servizo de limpeza.

10º.- Rogos e Preguntas.

Datos adxuntos:

Attachments:
Download this file (Convocatoria.pdf)Convocatoria.pdf
powered by social2s

 caminomuxia

A Asociación de concellos do Camiño de Fisterra e Muxía, na que Negreira ocupa a vicepresidencia, promoveu unha serie de actividades para promocionar o único roteiro oficial cara A Costa da Morte. A primeira, vai ser un ciclo de conferencias no Museo do Pobo Galego que comeza este venres 4 con Manuel Castiñeiras, presidente do Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, ás sete da tarde. Por este ciclo pasarán expertos da talla de Antón Pombo, Manuel Vilar ou Francesca Riccio. O resultado das conferencias será unha exposición itinerante que pasará durante o mes de decembro polos concellos integradores da entidade: Ames; Negreira; Dumbría; Cee; Corcubión e Fisterra.


Entre os meses de novembro e decembro, desenvolverase un programa formativo dirixido ao sector hostaleiro e turístico dos concellos que integran a entidade (un curso de calidade e outro de inglés), e estáse estudando outra iniciativa orientada á creación de experiencias turísticas.


O curso de inglés vaise celebrar en Negreira. Dun total de 20 horas de duración, vai selos días: 9, 16, 23 e 30 de novembro, e mailo día 1 de decembro. O outro curso celebrarase en Dumbría, e é de calidade para establecementos turísticos, tamén de 20 horas. Os días: 10, 15 e 24 de novembro, e mailo 14 e 15 de decembro.


Trátase de formación gratuíta e con prazas limitadas, debéndose anotar o persoal interesado antes do venres, día 4 de novembro en: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo., ou no número de teléfono: 620 399 515.


A asociación celebrará unha xornada de internacionalización dirixida a peregrinos de outras nacionalidades aloxados en Santiago, ademáis de convidar a turoperadores a unha xornada de familiarización sobre o Camiño de Fisterra e Muxía.

powered by social2s

Mediante a resolución da Axencia Galega de Infraestructuras, do 20 de outubro de 2022, aprobáronse provisionalmente o Plan de acción contra a contaminación acústica da Rede autonómica de estradas de Galicia e as zonas de servidume acústica dos grandes eixes viarios que se relacionan no seguinte anuncio do Diario Oficial de Galicia (DOG).

https://bit.ly/3fTpdxe

Á zona de Negreira aféctalle a estrada AC-544: Bertamiráns norte (AG-56) - Negreira (AC-447), dende o punto quilométrico 1,13 ao 8,04.

Por isto, e de conformidade co disposto na Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, sométense ao trámite de información pública o Plan de acción contra a contaminación acústica na Rede autonómica de estradas de Galicia.

O prazo de información pública é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia (o mércores, 9 de novembro de 2022).

powered by social2s

composteiro

 

O Concello de Negreira a través do programa “Medramos reciclando”, vén de poñer en marcha un proxecto de compostaxe doméstica para toda a veciñanza, a través do cal, preténdese repartir 130 composteiros domésticos entre a cidadanía interesada, totalmente de balde, co obxectivo de xestionar os restos de comida xerados no noso fogar o convertelos nun ben moi prezado denominado compost.


O goberno local recoméndalle a veciñanza de Negreira que depositen os restos orgánicos xerados no seu fogar nos composteiros domésticos e que só depositen no colector verde a fracción resto. Deste xeito, axudaremos a mellorar a xestión de residuos do concello no seu conxunto. Este programa supón un investimento económico de 15.000 euros.


Por qué se debe compostar os restos orgánicos?


Algo máis da metade dos residuos que xeramos no fogar, arredor dun 60 por cento, están compostos por restos de comida e restos vexetais de poda e de horta. Toda esta materia orgánica pode ser reciclada por nós mesmos/as sen saír de casa e cun mínimo esforzo e tempo pola nosa parte e cos numerosos beneficios dende o punto de vista ambiental, social e económico que isto conleva.


Se o residuo non sae da casa xa non será necesario recollelo nin transportalo ata o punto de xestión, almacenalo e finalmente reciclalo. Aforramos emisións de CO2 do transporte e tratamento e o propio custo de xestionalo. Por outro lado, o produto final que obtemos é un fertilizante natural de excelente calidade con propiedades que melloran o solo e evitando a compra e uso doutros produtos químicos.


Os residuos orgánicos poden ser un grave problema medioambiental se non se xestionan correctamente. A súa descomposición sen control produce lixiviados (líquidos cunha alta concentración de materia orgánica) que contaminan solos, ríos e acuíferos e emiten gases de efecto invernadoiro como metano e dióxido de carbono.


Qué materiais podo compostar?


Pódense botar restos da cociña como froitas e verduras, carne e peixe, pan, legumes e cereais, ovos e cunchas de moluscos, froitos secos, pousos de café e infusións, panos e papel de cociña sen tinturas. Tamén se poden botar restos do xardín e horta como follas, flores, raíces e restos das colleitas, herba e palla, restos de poda triturados, cinza e serraduras de madeira sen aditivos, papel e cartón.

 

Baixo o slogan: “Negreira recicla. Medramos reciclando”, este programa pretende concienciar á poboación da importancia de xestionar os restos orgánicos para valorizar e obter un fertilizante natural de calidade.

 

Se queres participar podes facelo chamando ao número de teléfono: 981 885 250 ou mandando un correo ao seguinte enderezo: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

powered by social2s