Os Servizos Sociais do Concello de Negreira informan dos requisitos para participar no Programa de Termalismo Social do Imserso para a nova convocatoria.

 

Establécense dous prazos para a presentación de solicitudes:

 

Para participar no proceso de adxudicación de praza:

1.     Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ata o día 10 de xaneiro de 2024.

2.     Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ata o día 15 de maio de 2024.

 

Para a súa inclusión na Lista de Espera de prazas, para cubrir as prazas que vaian quedando vacantes por renuncias ou outras circunstancias:

1.     Para as quendas dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ata o día 14 de maio de 2024.

2.     Para as quendas dos meses de setembro a decembro: ata o día 15 de novembro de 2024.

 

Sen prexuízo de que as persoas solicitantes poidan formular a súa solicitude nos prazos e termos establecidos anteriormente, coa finalidade de simplificar trámites, remitiranse comunicacións singulares a todas as persoas solicitantes que, reunindo os requisitos da convocatoria do ano anterior, os seus expedientes estean completos.

 

Máis información nos Servizos Sociais do Concello de Negreira.

powered by social2s

Segundo acordo do 24 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, dende hoxe venres 29 de decembro sométese a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública (DUP) modificada, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto da infraestrutura de evacuación Banzas (antes: solución de evacuación conxunta dos PPEE Maragouto e Banzas), nos concellos de Outes, Negreira, Brión, Rois e Lousame (A Coruña) (expediente IN408A 2020/144).

 

O proxecto faise público para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de quince (15) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG), do 28 de decembro de 2023, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.

 

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 82), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como na Casa do Concello de Outes, na Casa do Concello de Negreira, na Casa do Concello de Brión, na Casa do Concello de Rois e na Casa do Concello de Lousame (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

 

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

powered by social2s

Comunícase á veciñanza que o luns, día 15 de xaneiro de 2024 terá lugar o primeiro desprazamento anual a Negreira, do equipo móbil da Policía Nacional para a expedición do Documento Nacional de Identidade electrónico (DNIe).

 

O lugar para a recepción dos cidadáns e a documentación necesaria, será a planta baixa do Centro Sociocultural, con acceso por A Restreva. O horario é de 09:00 a 12.30 horas. E a data de entrega do novo documento vai selo mércores, día 17 de xaneiro de 2024.

 

A veciñanza interesada pode anotarse ata completar o cupo existente, de aproximadamente 75 persoas, entre Negreira e A Baña, a partir do martes, día 2 de xaneiro, no número de teléfono: 981 885 250.

powered by social2s

O CONCELLO DE NEGREIRA PROPORCIONARÁ, DE BALDE, COMPOSTEIROS E ASESORAMENTO PARA QUE, A VECIÑANZA QUE DISPÓN DUN PEQUENO TERREO, POIDA AUTOXESTIONAR OS RESIDUOS ORGÁNICOS QUE SE PRODUCEN NO FOGAR.

 

Os residuos orgánicos representan, aproximadamente, a metade dos residuos xerados nos fogares. A súa xestión supón un importante impacto, tanto a nivel medio ambiental como económico.

 

É por este motivo polo que, dende o Concello, anímase a toda aquela veciñanza que dispoña dun pequeno terreo, a autoxestionar os residuos orgánicos mediante a compostaxe doméstica. Grazas a ela, no só se reduce a pegada de carbono, senón que tamén se pon en valor un residuo, obtendo como resultado de forma sinxela un excelente abono.

 

Para beneficiarse da iniciativa simplemente hai que anotarse no concello (de forma presencial ou a través da web no enlace https://negreira.rsu.gal/ ). Unha vez completado o rexistro, organizarase unha xornada formativa na que se fará a entrega de todo o material necesario. A iniciativa tamén incluirá un seguimento ao longo do ano 2024.

 

Esta iniciativa conta coa financiación da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e do Plan de recuperación, transformación e resiliencia do Goberno de España, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

powered by social2s

Postal Nadal.jpg

O Concello de Negreira difundiu nas súas RRSS (Facebook, Instagram e X), a mensaxe do Alcalde, Manuel Ángel Leis Míguez, que en nome da Corporación Municipal de Negreira felicita o Nadal e deséxalles á veciñanza, amigos e visitantes, un próspero 2024.

 

No presente Nadal escolleuse unha imaxe do Pazo do Cotón, iluminado especialmente para estas festas.  

Cos mellores desexos, o Concello de Negreira deséxalles que teñan un Bo Nadal e un ventureiro ano 2024.

 

powered by social2s