O Concello de Negreira, a través dun Bando da Alcaldía, informa que, por erro, estanse remitindo dende os Servizos Tributarios da Deputación da Coruña, recibos relativos ó pago do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica, mediante os cales se esixe o pago do referido imposto a vehículos agrícolas que están exentos dese pago, e polo tanto, non é necesario efectuar devandito pago.

 

Comunícase ós veciños que poden acudir ás oficinas municipais, na Casa do Concello, de cara a efectuar os trámites pertinentes para resolver dito erro.

powered by social2s