• Nombramento xefe de brigada
  • Nombramento peóns
  • Nombramento peón conductor

 

 

Actas defniitivas para os procesos de selección da brigada de incendios: 

- Xefe de Brigada

- Peóns Conductores

- Peóns

 

16/12/2015
10/12/2015
07/12/2015
02/12/2015
11/11/2015
27/10/2015
27/10/2015
21/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
11/09/2015
10/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
28/08/2015
28/08/2015
18/08/2015
09/07/2015
02/07/2015
29/06/2015
18/06/2015
08/05/2015
04/03/2015