Concello cita previa 2

Informámos que dende o luns día 25 de maio, a atención ao público nas dependencias municipais verase limitada a casos de urxencia e extrema necesidade, con cita previa que se obterá chamando aos seguintes números de teléfono:

 

Concello (Oficinas xerais): 981 885 250/981 885 550
Policía Local: 881035161/676 454 882
Servizos Sociais: 981 885 381
Centro de Información á Muller (CIM): 881 035 155/ 662 370 448

 

O horario de atención ao público nas oficinas da Casa do Concello será de: 8:00 a 15:00 horas, de luns a venres.


Aquelas persoas que accedan ás dependencias municipais deberán cumprir co disposto na Orde SND/422/2020, de 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de máscara durante a situación de crise sanitaria ocasionada pola Covid-19 (BOE nº 142, de 20 de maio de 2020).


O Concello pide á veciñanza que continúe colaborando na loita contra o virus e siga as recomendacións do Ministerio de Sanidade, a Consellería de Sanidade e o Concello de Negreira.


No caso de ter algún síntoma contactar co teléfono de información para a cidadanía 900 400 116.

 

Ligazón a Cita Previa

 

Attachments:
Download this file (Bando Alcaldía-2.pdf)Bando Alcaldía
powered by social2s

Con motivo da próxima celebración de Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020, a celebrarse o día 12 de xullo, procede a realización das tarefas necesarias para para que o Censo Electoral se axuste á realidade, consonte ao disposto pola lexislación vixente.

 

A tal fin, se sinala como prazo de exposición pública das listaxes do Censo Electoral o comprendido entre os días 25 de maio ao 1 de xuño de 2020, ámbolos dous inclusive.

 

A consulta e eventual reclamación contra as referidas listaxes efectuaranse na Secretaría Xeral do Concello, de luns a venres, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

 

powered by social2s

O Concello de Negreira autoriza a celebración da feira do domingo, única e exclusivamente para instalar postos de venda de produtos agrícolas e gandeiros do sector da alimentación e produtos perecedoiros, tal e como prioriza a Xunta de Galicia. Quedarán prohibidos o asentamento daqueles postos que no vendan tales productos.

 

Os postos serán colocados pola Policia Local según as medidas establecidas, que xa estarán marcadas por persoal do concello, sendo éstas as seguintes, distancia mínima entre eles de 6 metros, aínda que se permite unha separación de 4 metros entre eles nos laterais.

 

Nun mesmo posto, os vendedores deberán gardar entre si como mínimo 2 metros de distancia, e se non é posible poderá haber só un vendedor. O uso de luvas paraos produtos en venda será obrigatorio, polo que recoméndase dispor de luvas e xel desinfectante para os clientes.

 

Usuarios

En canto aos usuarios, deberán gardar unha distancia mínima de 2 metros e empregar máscaras na medida do posible.

 

A Policía Local e Protección Civil velarán por que se respete esta distancia mínima persoal, evitando calquera contacto social que non teña por obxecto a compravenda regulando o acceso se fora necesario para evitar aglomeracións. Si vemos que por parte dos comerciantes como por parte da cidadanía non se cumpren coas medidas requeridas, adoptaremos as decisións que estimemos oportunas.

 

powered by social2s

Infórmase á veciñanza que debido aos traballos de reparación por mor dunha avaría na tubaxe no Campo da Feira, dende as 23:00 horas do xoves 14 de maio ata as 06:00 horas do venres 15 de maio, producirase un corte de subministro de auga que afectará a toda a rede de abastecemento de Negreira.

 

A rede considerarase en presión a todos os efectos.

 

Para calquera consulta poden chamar aos seguintes números de teléfono: 626 986 941 ou 981 881 569.

powered by social2s

 O Concello de Negreira está a facer entrega a comerciantes, autónomos e empresas de Negreira, dun pack con material de protección na reapertura de establecementos dentro do proceso de desescalada, atendendo a solicitude da Asociación de Empresarios de Negreira (ENe), cuxa presidenta Brenda Wilhelm, asistía ao acto formal de entrega deste material por parte do alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis.

 

Este reparto será realizado por voluntarios de Protección Civil de Negreira en mais de douscentos establecementos. Cada pack inclúe: Dúas pantallas faciais; un xel desinfectante e, dúas máscaras modelo FFP2.

 

Desde o Concello de Negreira reiteramos o noso apoio ao tecido comercial e empresarial de Negreira para que poidan retomar a súa actividade coas maiores garantías de seguridade e hixiene ante devandito proceso de desescalada.

powered by social2s