A iluminación LED é a mellor opción, non só porque potencia o aforro enerxético, evitando encarecer a factura pola iluminación das rúas. Tamén porque diminúe a tensión e a contaminación lumínica, mellorando de paso a cantidade de luz nas rúas. Por último, pola súa eficiencia, pola duración da luz ou pola súa contribución respectuosa co medio ambiente, debido aos produtos cos que se fabrica o LED.

 

 

O Concello de Negreira está a executar un proxecto de renovación das instalación de iluminación pública exterior para a mellora da eficiencia enerxética en dez rúas da vila:

 - Avenida das Brañas

 - Avenida de Barcala

 - Avenida de Vilachán

 - Rúa da Cachurra

 - Rúa Camiño Vello

 - Rúa de Castelao

 - Rúa Víctor García Ferreiro

 - Rúa do Corzán

 - Rúa do Tambre

 - Rúa Fonte do Carme

 

 

Trátase dun proxecto financiado a través do Fondo de Compensación Ambiental, da Consellería de Industria, e cuxo orzamento ascende a 65.000 euros (IVE incluído), distribuidos da seguinte forma:

 - Luminaria LED de 100 watios – 34 unidades

 - Luminaria LED de 40 watios – 115 unidades

 - Punto de luz con columna de 6 metros e brazo – 4 unidades

 

Ademais, tamén se van mellorar tres cadros eléctricos coa súa correspondente legalización.

powered by social2s

O Concello informa que o número de casos activos de Covid-19 en Negreira é a día de hoxe, e segundo datos proporcionados polas autoridades sanitarias, de 5 casos activos, detectados a través das probas PCR que Sanidade está a facer entre a poboación.

 

Sendo positiva a evolución da situación sanitaria no noso concello, máxime tendo en conta a mala situación na que se atopan os concellos da contorna de Santiago de Compostela, lémbrase á veciñanza a importancia de manter as medidas de protección como evitar o contacto masivo e mailo uso de máscara en todos os ámbitos, con especial chamamento nas xuntanzas de amizades e familiares que lembremos seguen limitadas a grupos dun máximo de cinco persoas non convivintes.

 

Cómpre lembrar que entre todos e todas debemos apelar á responsabilidade individual para conter o avance do novo virus e así, evitar a súa propagación entre a cidadanía do noso concello.

 

O Concello de Negreira quere agradecer o bo comportamento da veciñanza e mándavos unha mensaxe de ánimo!

powered by social2s

Este martes visitou o noso concello Roberto García Fernández, xefe do Servizo Provincial de Deportes de A Coruña, dependente da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, a fin de coñecer de primeira man, o proxecto para construir un módulo de atletismo no Complexo Deportivo Municipal de Pedra Mámoa, composto por 5 rúas de velocidade, un foso para salto de lonxitude e unha zona de lanzamento.

 

Neste encontro participaron o alcalde, Manuel Ángel Leis Míguez; o portavoz do Partido Popular, Rubén Suárez Carballo; a concelleira do PP, María José Carballo Villar, e mailo presidente do Club Atletismo Negreira, José Manuel García Estévez.

 

Roberto García acolleu favorablemente a iniciativa para dotar aos deportistas locais dunhas instalacións acorde aos tempos e necesidades tralos importantes logros deportivos acadados nos últimos anos coa consecución de campionatos de Galicia e de España.

 

Agardamos que a boa colaboración entre administracións permita facer realidade un proxecto “ilusionante” para os xóvenes e veciñanza en xeral que practica o deporte no noso municipio e da comarca.    

powered by social2s

A Deputación da Coruña publicou este mércores 28 de outubro no Boletín Oficial da Provincial (BOP), a resolución pola que aprobouse a concesión definitiva das subvencións correspondentes ao Fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña, PEL-Reactiva. O montante total é de 12,5 millóns de euros que se distribuirán entre os profesionais autónomos/as e microempresas cuxo negocio se vise afectado pola pandemia da Covid-19.

 

Os concellos tramitarán as axudas

Na primeira semana do mes de novembro, serán os concellos os que pasen a canalizar todas as solicitudes do seu tecido empresarial. Nos cinco días hábiles seguintes á publicación da resolución de asignación de fondos, os concellos deberán remitir a súa convocatoria específica de axudas á Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), para rexistrala e publicala no Boletín Oficial da Provincia.

 

O reparto de fondos aos concellos realizase de forma absolutamente obxectiva, baseándose no número de autónomos/as e microempresas de cada municipio. No tocante ao concello de Negreira, o montante total das axudas ascende a 130.210,86 €.

 

Unha vez que a Base de Datos Nacional de Subvencións publique a convocatoria específica de cada concello no BOP, ábrese prazo para que os autónomos e microempresas poidán solicitar directamente no seu concello as axudas, que se rexistrarán de xeito telemático, a través da Sede Electrónica. A axente de desevolvemento local, Sonia Ponte, será a encargada de supervisar o proceso e resolver calquera dúbida. O prazo para presentar as solicitudes rematará ás 14:00 horas do día 25 de novembro de 2020.

 

Beneficiarios

Estas axudas da liña PEL-Reactiva poderán solicitalas os autónomos, autónomas e microempresas con domicilio fiscal nalgún dos 88 concellos adheridos ao fondo, que se viran afectadas polo peche do negocio durante o estado de alarma, así coma aquelas que viran reducida a súa facturación en máis dun 75% ou se acolleran a un ERTE como consecuencia da situación de crise sanitaria orixinada pola COVID-19.

 

As subvencións, compatibles con outras prestacións municipais, oscilarán entre os 1.500 euros para traballadores por conta propia sen traballadores ao seu cargo e, os 3.000 euros aos que poden optar as microempresas e autónomos/as que conten cun cadro de persoal, de entre 6 e 9 traballadores/as.

 

 

Os fondos poderán ser destinados, entre outras cuestións, a gastos de adaptación e acondicionamento dos negocios á nova realidade derivada da pandemia como pode ser a compra de mamparas de protección, a adquisición de produtos hixiénicos e de limpeza, material antiséptico ou desinfectante, así como a gastos correntes de subministracións de auga, luz, gas, etc.

powered by social2s

O subcomité clínico que fai seguimento da evolución da covid-19 na nosa comunidade aprobou, un protocolo de prevención nos cemiterios de Galicia ante a festividade de todos os santos e defuntos, tendo en conta que esta xornada conleva a agrupación nos cemiterios de persoas nun curto periodo de tempo, moitas delas vulnerables, ou o desprazamento entre localidades e o consecuente encontro de unidades familiares de distintos ámbitos territoriais.

 

Medidas de protección persoal

Evitarase o contacto físico e hai que cumprir a medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal. O protocolo lembra a normativa vixente en canto ao uso obrigatorio da máscara cirúrxica/hixiénica e sinala a importancia dunha adecuada hixiene de mans e respiratoria.

 

Medidas organizativas

Ampliarase os horarios de apertura coa fin de esparciar as visitas e evitar as aglomeracións, e establecerase un máximo de 4 persoas por grupo de visitas do mesmo grupo familiar/convivintes; e a duración das visitas non deberá superar os 30 minutos.

 

Ademais, organizarase a circulación de persoas dentro do cemiterio establecendo circuítos diferenciados de entrada e saída do cemiterio.

 

Medidas de desinfección e información

O protocolo de Sanidade establece medidas de limpeza e desinfección de superficies, aseos, etec, e medidas de información, mediante o emprego de cartelería situada en lugares estratéxicos (entrada de recintos, lugares de maior tránsito ou aseos).

powered by social2s